Tiếng Việt

Tìm kiếm văn bản trực tuyến trong tài liệu

Khám phá sự đơn giản của việc tìm kiếm văn bản trong tài liệu, giúp việc tìm kiếm nội dung cụ thể trở nên dễ dàng. Hãy cùng khám phá cách chúng tôi có thể hợp lý hóa việc tìm kiếm văn bản trong tài liệu, giúp quá trình này trở nên nhanh chóng và hiệu quả.
· Shoaib Khan · 4 phút

Tìm kiếm Regex trực tuyến trong tài liệu

Khám phá sự đơn giản của việc tìm kiếm tài liệu bằng biểu thức chính quy, giúp việc tìm kiếm nội dung cụ thể trở nên dễ dàng. Hãy cùng khám phá cách chúng tôi có thể hợp lý hóa việc tìm kiếm biểu thức chính quy trong tài liệu, giúp quá trình này trở nên nhanh chóng và hiệu quả.
· Shoaib Khan · 5 phút

Tìm kiếm Regex trong tài liệu bằng Java

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn những kiến thức cơ bản về tìm kiếm bằng biểu thức chính quy trong Java, để bạn có thể tìm kiếm thông minh qua các tài liệu ở các định dạng tệp khác nhau.
· Shoaib Khan · 5 phút

Tìm kiếm trong Tài liệu bằng RegEx bằng C#

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm kiếm bằng biểu thức chính quy trong C# để tìm kiếm tài liệu có nhiều định dạng file khác nhau một cách thông minh.
· Shoaib Khan · 5 phút

Tìm kiếm văn bản hiệu quả trong C#: Xử lý nhiều tệp và thư mục

Bài viết này có câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm. Hãy cùng đi sâu vào thế giới tìm kiếm văn bản và khám phá cách tìm kiếm các văn bản hoặc cụm từ khác nhau trong các tệp khác nhau trên các thư mục khác nhau bằng C#.
· Shoaib Khan · 6 phút

Tìm kiếm văn bản hiệu quả trong Java: Xử lý nhiều tệp và thư mục

Bài viết này xem xét lĩnh vực quét văn bản, trình bày cách tìm kiếm nhiều văn bản hoặc cụm từ trong các tệp khác nhau trải rộng trên nhiều thư mục khác nhau bằng cách sử dụng Java
· Shoaib Khan · 6 phút

Xóa siêu dữ liệu - Phương pháp tiếp cận trực tuyến và có lập trình

Chúng tôi có nhiều tùy chọn khác nhau để xóa các thuộc tính siêu dữ liệu khác nhau hoặc đơn giản là xóa tất cả các thuộc tính. Chúng ta có thể thực hiện việc đó bằng cách sử dụng Công cụ xóa siêu dữ liệu trực tuyến đơn giản hoặc xóa nó theo chương trình bằng C# và Java. Chúng ta hãy xem các tùy chọn này khá ngắn gọn.
· Shoaib Khan · 6 phút

Quản lý siêu dữ liệu EPUB bằng Java – Trình chỉnh sửa siêu dữ liệu

Siêu dữ liệu EPUB đề cập đến thông tin cần thiết được nhúng trong tệp EPUB, bao gồm các chi tiết như tiêu đề, tác giả, nhà xuất bản và ngôn ngữ, cho phép lập danh mục và tổ chức sách điện tử kỹ thuật số một cách chính xác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách đọc, chỉnh sửa và cập nhật các giá trị siêu dữ liệu EPUB theo chương trình, bao gồm bộ mục Dublin Core bằng Java.
· Shoaib Khan · 5 phút

Cập nhật siêu dữ liệu EPUB bằng C# – .NET Metadata Editor

Siêu dữ liệu EPUB đề cập đến thông tin cần thiết được nhúng trong tệp EPUB, bao gồm các chi tiết như tiêu đề, tác giả, nhà xuất bản và ngôn ngữ, cho phép lập danh mục và tổ chức sách điện tử kỹ thuật số một cách chính xác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận cách đọc, chỉnh sửa và cập nhật các giá trị siêu dữ liệu EPUB theo chương trình, bao gồm bộ mục Dublin Core bằng C#.
· Shoaib Khan · 5 phút

Trình chỉnh sửa siêu dữ liệu EPUB – Xem và chỉnh sửa thuộc tính EPUB

Tìm hiểu cách xem và chỉnh sửa siêu dữ liệu cho sách điện tử EPUB một cách dễ dàng. Khám phá các công cụ trực tuyến dễ dàng và đi sâu vào thế giới lập trình với C# & Java. Khám phá tiềm năng tiềm ẩn của sách điện tử của bạn ngay hôm nay!
· Shoaib Khan · 5 phút