Tiếng Việt

Kết xuất JSON dưới dạng PDF, JPG, PNG & HTML bằng C#

JSON là một trong những định dạng dữ liệu có cấu trúc yêu thích của các nhà phát triển để truyền thông tin trong các ứng dụng. Tuy nhiên, thường phải chuyển đổi dữ liệu JSON sang các định dạng khác vì nhiều lý do. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách kết xuất các tệp JSON thành định dạng PDF bằng C#. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chuyển đổi các tệp JSON thành các định dạng JPG, PNG và HTML trong ứng dụng .NET bằng cách sử dụng các ví dụ.
tháng 9 27, 2022 · 5 phút · Shoaib Khan

Trình xem JSON sử dụng C#

JSON, là định dạng dữ liệu có cấu trúc và con người có thể đọc được, nó được sử dụng rộng rãi trong thế giới lập trình. Việc xem hoặc chia sẻ dữ liệu JSON ở định dạng phù hợp thường được yêu cầu. Có nhu cầu hiển thị các tệp JSON dưới dạng các định dạng tài liệu khác như PDF, PNG, JPG hoặc HTML. Bài viết này giải thích cách cơ bản để xem tệp JSON bằng mã C# đơn giản.
tháng 9 21, 2022 · 3 phút · Shoaib Khan

So sánh Nhiều Tài liệu Word trong Java – Chấp nhận hoặc Từ chối Thay đổi

Chúng tôi đã thảo luận về việc so sánh hai tài liệu Word ngay cả khi chúng được bảo vệ bằng mật khẩu. Nếu có nhiều hơn hai tệp để so sánh thì sao? Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách so sánh nhiều tài liệu Word trong Java. Hơn nữa, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chấp nhận hoặc từ chối từng thay đổi đã xác định để có được đầu ra mong muốn.
tháng 9 10, 2022 · 5 phút · Shoaib Khan

So sánh các tài liệu Word được bảo vệ bằng mật khẩu trong Java

Chúng ta vừa học cách so sánh cơ bản giữa các tệp DOC/DOCX. Điều gì sẽ xảy ra nếu (các) tệp bị khóa hoặc được bảo vệ bằng mật khẩu? Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách so sánh hai hoặc nhiều tài liệu Word trong Java nếu chúng được bảo vệ bằng mật khẩu.
tháng 9 6, 2022 · 4 phút · Shoaib Khan

So sánh tài liệu Word trong Java

DOC và DOCX là một trong những định dạng tài liệu phổ biến nhất được sử dụng để soạn thảo các tài liệu chính thức và cá nhân. Nếu một tài liệu được thay đổi nhiều lần hoặc nếu nó có nhiều phiên bản, bạn có thể dễ dàng so sánh hai phiên bản khác nhau của tài liệu đó. Đối với bạn là một lập trình viên Java, bài viết này thảo luận về cách so sánh hai tài liệu Word và cách làm nổi bật những điểm khác biệt đã xác định trong Java.
tháng 9 3, 2022 · 3 phút · Shoaib Khan

Chuyển đổi SVG sang PNG bằng C#

Bất cứ khi nào cần độ trong suốt cho hình ảnh trên web, PNG là một trong những định dạng được nghĩ đến. Ảnh SVG cũng là một trong những định dạng ảnh được sử dụng phổ biến do khả năng mở rộng của nó. Để hiển thị hình ảnh tĩnh nhỏ, logo và hình ảnh có nền trong suốt, hình ảnh PNG thường được ưu tiên. Do tính tương thích hoặc bất kỳ lý do nào khác, thường phải chuyển đổi đồ họa vector SVG sang các định dạng khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về cách chuyển đổi đồ họa vector SVG thành hình ảnh PNG bằng C#.
tháng 8 19, 2022 · 5 phút · Shoaib Khan

Chuyển đổi SVG sang JPG trong Java

Hình ảnh SVG có mật độ điểm ảnh cao, vì vậy những hình ảnh này hầu như không làm giảm chất lượng của chúng khi phóng to. Các tính năng này làm cho hình ảnh SVG có kích thước lớn hơn so với hình ảnh JPG. Do sự khác biệt về tính năng, cần phải chuyển đổi hình ảnh từ định dạng này sang định dạng khác. Bài viết này thảo luận về cách chuyển đổi vectơ SVG sang hình ảnh JPG trong Java.
tháng 8 3, 2022 · 5 phút · Shoaib Khan

So sánh nhiều tệp CSV trong Java - Chấp nhận, Từ chối hoặc Đánh dấu các thay đổi

Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách so sánh nhiều hơn hai CSV trong Java. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thảo luận cách so sánh các tệp CSV được bảo vệ bằng mật khẩu. Cuối cùng, cách chấp nhận và từ chối các thay đổi được tìm thấy trong ứng dụng Java bằng cách sử dụng API so sánh tài liệu.
tháng 7 29, 2022 · 6 phút · Shoaib Khan

So sánh nhiều tệp CSV trong C# - Chấp nhận, Từ chối hoặc Đánh dấu các Thay đổi

Hôm nay, trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cách so sánh nhiều hơn hai CSV bằng C#. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thảo luận cách so sánh các tệp CSV được bảo vệ bằng mật khẩu. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, cách chấp nhận và từ chối các thay đổi được tìm thấy bằng C# trong ứng dụng .NET.
tháng 7 26, 2022 · 6 phút · Shoaib Khan

Chuyển đổi SVG sang JPG bằng C#

Một trong những lý do cho sự phổ biến của hình ảnh SVG là việc duy trì chất lượng khi phóng to. Hình ảnh JPG cũng là một trong những định dạng hình ảnh được sử dụng phổ biến và có sự hỗ trợ tương thích rất lớn từ hầu hết mọi ứng dụng của bên thứ ba. Vì vậy, có một yêu cầu lớn để chuyển đổi hình ảnh từ định dạng này sang định dạng khác. Bài viết này thảo luận về cách chuyển đổi đồ họa vector SVG sang hình ảnh JPG bằng C#.
tháng 7 23, 2022 · 5 phút · Shoaib Khan