XML Viewer pomocí C# .NET - Render XML

XML (eXtensible Markup Language), což je značkovací jazyk používaný k ukládání a přenosu dat ve strukturovaném formátu, je široce používán ve světě programování. Často je vyžadováno zobrazení nebo sdílení dat XML ve správném formátu. Nastává potřeba vykreslovat soubory XML jako jiné formáty dokumentů, jako je PDF, JPG, PNG nebo HTML. Tento článek vysvětluje základní způsob zobrazení souborů XML pomocí jednoduchého kódu C#.

Prohlížeč souborů XML – .NET API

GroupDocs.Viewer for .NET, API pro prohlížení dokumentů, které umožňuje převod různých formátů souborů, jako je XML, do PDF, HTML a obrazových formátů jako JPG a PNG v rámci aplikace .NET. Jako příklad budu používat C# k vykreslení souboru XML do formátu PDF pomocí tohoto API.

Můžete si stáhnout DLL nebo instalační program MSI ze sekce ke stažení nebo nainstalovat API do vaší aplikace .NET prostřednictvím NuGet.

PM> Install-Package GroupDocs.Viewer

Prohlížeč souborů XML pomocí C#

Rozhraní API umožňuje vykreslování souborů XML ve formátech PDF, JPG, PNG a HTML. Zde pouze uvidíte, jak jej vykreslit jako PDF. Následují kroky k zobrazení souborů XML jejich vykreslením do PDF.

  • Načtěte soubor XML pomocí třídy Viewer.
  • Pomocí voleb zobrazení PDF zadejte požadovanou výstupní cestu a nastavení.
  • Vyvoláním metody View() s nastavenými možnostmi získáte soubor XML ve výstupu PDF.

Následující zdrojový kód C# vykreslí soubor XML jako PDF:

// Prohlížeč XML – Vykreslení souboru XML jako PDF pomocí C#
using (Viewer viewer = new Viewer("/path/document.xml"))
{
    PdfViewOptions viewOptions = new PdfViewOptions("/path/XML-to-PDF-{0}.pdf");
    viewer.View(viewOptions);
}

Získejte bezplatnou licenci API

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci k používání rozhraní API bez omezení hodnocení k vytvoření online prohlížeče souborů XML.

Závěr

Abych to shrnul, právě jste se naučili základy toho, jak prohlížet soubory XML v aplikaci .NET pomocí C#. Dále budeme brzy diskutovat o tom, jak vykreslit soubory XML jako JPG, PNG a HTML.

Více o API ohledně vytváření vlastního XML prohlížeče se můžete dozvědět z níže uvedených odkazů.

Vytvořte si vlastní aplikaci XML Viewer .NET

Zde je několik důležitých odkazů, které vám pomohou při vytváření vlastní aplikace XML Viewer .NET.

Vlastnosti | Dokumentace | Reference API

Příklady běhu – zdrojový kód | Fórum | Poznámky k vydání

Související články