Čeština

XML Viewer pomocí Javy

Jak jsme již diskutovali, XML je strukturovaný značkovací jazyk pro ukládání dat a transport běžně používaný v programování. Aby bylo možné správně zobrazit nebo sdílet data XML, je často nutné je převést do jiných formátů dokumentů, jako je PDF, JPG, PNG nebo HTML. Tento článek poskytuje základní přístup k prohlížení souborů XML pomocí jednoduchého kódu Java.
března 24, 2023 · 2 min · Shoaib Khan

XML Viewer pomocí C#

XML je značkovací jazyk používaný k ukládání a přenosu dat ve strukturovaném formátu a je široce používán ve světě programování. Často je vyžadováno zobrazení nebo sdílení dat XML ve správném formátu. Nastává potřeba vykreslovat soubory XML jako jiné formáty dokumentů, jako je PDF, JPG, PNG nebo HTML. Tento článek vysvětluje základní způsob zobrazení souborů XML pomocí jednoduchého kódu C#.
března 22, 2023 · 2 min · Shoaib Khan

Prohlížeč JSON v Java

Vzhledem k tomu, že je formát JSON lehký, textový, velmi dobře čitelný pro člověka a snadno analyzovatelný formát strukturovaných dat, má popularitu v programovacím světě. Protože se příliš používá, je často nutné prohlížet nebo sdílet soubory JSON v různých jiných formátech. Tento článek stručně ukazuje, jak vykreslit soubor JSON ve formátu PDF pomocí Java.
září 29, 2022 · 2 min · Shoaib Khan

Prohlížeč JSON pomocí C#

JSON je velmi dobře čitelný a strukturovaný datový formát, který je široce používán ve světě programování. Často je nutné zobrazit nebo sdílet data JSON ve správném formátu. Nastává potřeba vykreslovat soubory JSON jako jiné formáty dokumentů, jako je PDF, PNG, JPG nebo HTML. Tento článek vysvětluje základní způsob zobrazení souborů JSON pomocí jednoduchého kódu C#.
září 21, 2022 · 2 min · Shoaib Khan