Polski

Przeglądarka JSON w Javie

Ze względu na to, że jest lekkim, opartym na tekście, bardzo czytelnym dla człowieka i łatwym do przeanalizowania ustrukturyzowanym formatem danych, JSON jest popularny we wszechświecie programistycznym. Ponieważ jest zbyt często używany, często wymagane jest przeglądanie lub udostępnianie plików JSON w różnych innych formatach. Ten artykuł krótko pokazuje, jak renderować plik JSON w formacie PDF za pomocą Javy.
września 29, 2022 · 2 min · Shoaib Khan

Przeglądarka JSON przy użyciu C#

JSON, będący bardzo czytelnym i ustrukturyzowanym formatem danych, jest szeroko stosowany w świecie programowania. Często wymagane jest przeglądanie lub udostępnianie danych JSON w odpowiednim formacie. Pojawia się potrzeba renderowania plików JSON jako innych formatów dokumentów, takich jak PDF, PNG, JPG lub HTML. W tym artykule wyjaśniono podstawowy sposób wyświetlania plików JSON przy użyciu prostego kodu C#.
września 21, 2022 · 2 min · Shoaib Khan