JSON a XML, oba jsou dobře známé strukturované formáty, které vývojáři ve velké míře používají k přenosu dat. Existuje mnoho požadavků, kdy jako programátor potřebujeme převod mezi datovými formáty JSON a XML. V tomto článku se dozvíte, jak převést data JSON do formátu XML pomocí C#.

Převeďte JSON na XML v CSharp

Níže jsou uvedena následující témata:

.NET API pro převod JSON a XML

GroupDocs.Conversion poskytuje rozhraní .NET API, které umožňuje automatizaci převodu různých dokumentů, obrázků a dalších formátů souborů do jednoho. Používám stejné API k převodu souborů JSON do formátu XML pomocí C#. Spolu s převodem JSON a XML podporuje API mnoho dalších převodů tam a zpět, jako jsou dokumenty pro zpracování textu, prezentace, elektronické knihy, JPG, PNG, WebP a mnoho dalších. Podrobnosti můžete vidět v dokumentaci.

Můžete si stáhnout DLL nebo instalační program MSI z části ke stažení nebo nainstalovat API do vaší aplikace .NET prostřednictvím NuGet.

PM> Install-Package GroupDocs.Conversion

Převést JSON na XML v C#

Formát JSON i XML se běžně používají ve webových aplikacích k přenosu dat. Jedná se o strukturované, člověkem čitelné, hierarchické formáty pro ukládání a výměnu dat.

Následující kroky vás provedou převodem dat JSON do formátu XML pomocí rozhraní .NET API.

 • Načtěte datový soubor JSON pomocí třídy Converter.
 • Pomocí DataConvertOptions nastavte formát převodu na XML.
 • Voláním metody Convert třídy Converter převedete data JSON do formátu XML

Následující kód převádí data JSON do formátu XML pomocí C#.

// Převeďte data JSON do formátu XML pomocí C#
using (Converter converter = new Converter(@"path/sample.json"))
{
  WebConvertOptions options = new WebConvertOptions
  {
    Format = WebFileType.Xml
  };
  converter.Convert(@"path/jsonToXML.xml", options);
}

Získejte bezplatnou licenci API

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci k používání API bez omezení hodnocení.

Závěr

Na závěr jste se naučili převod dat JSON do formátu XML v rámci vašich aplikací .NET pomocí C#. Další informace o rozhraní .NET Conversion Automation API můžete získat pomocí dokumentace nebo si rychle vyzkoušet příklady dostupné na GitHub. Kontaktujte nás s jakýmkoli dotazem prostřednictvím fóra.

Viz také