JSON i XML to dwa powszechnie uznawane formaty danych strukturalnych szeroko wykorzystywane przez programistów do transmisji danych. Jako programiści często spotykamy się ze scenariuszami, w których niezbędna staje się płynna konwersja między formatami JSON i XML. W tym artykule zagłębiamy się w proces łatwej konwersji danych JSON do formatu XML przy użyciu języka C#.

Konwertuj JSON na XML w CSharp

Poniżej omówiono następujące tematy:

Konwerter JSON na XML - API .NET

Wykorzystując GroupDocs.Conversion, potężny interfejs API .NET, programiści mogą bezproblemowo zautomatyzować proces konwersji pomiędzy różnymi typami dokumentów, obrazami i formatami plików. W tym artykule wykorzystujemy ten wszechstronny interfejs API, aby zademonstrować konwersję plików JSON do formatu XML przy użyciu języka C#. Oprócz konwersji JSON i XML GroupDocs.Conversion umożliwia szeroką gamę konwersji dwukierunkowych, w tym dokumenty do przetwarzania tekstu, prezentacje, książki elektroniczne, a także formaty obrazów, takie jak JPG, PNG i WebP. Dostępna jest obszerna dokumentacja, w której można uzyskać dalsze informacje.

Aby zintegrować API z aplikacją .NET, możesz wygodnie pobrać niezbędne biblioteki DLL lub skorzystać z dostarczonego instalatora MSI z sekcji pobierania.

Pobierz interfejs API konwersji plików dla .NET

Alternatywnie zainstaluj interfejs API bezpośrednio poprzez NuGet, używając następującego polecenia:

PM> Install-Package GroupDocs.Conversion

Konwertuj JSON na XML w C#

Zarówno format JSON, jak i XML są powszechnie używane w aplikacjach internetowych do przesyłania danych. Są to ustrukturyzowane, czytelne dla człowieka, hierarchiczne formaty służące do przechowywania i wymiany danych.

Poniższe kroki przeprowadzą Cię do konwersji danych JSON na format XML przy użyciu interfejsu API .NET.

 • Załaduj plik danych JSON przy użyciu klasy Converter.
 • Użyj opcji WebConvertOptions, aby ustawić format konwersji na XML.
 • Wywołaj metodę Convert klasy Converter, aby przekształcić dane JSON w format XML

Poniższy kod konwertuje dane JSON na format XML przy użyciu języka C#.

// Convert the JSON data to XML format using C#
using (Converter converter = new Converter(@"path/sample.json"))
{
  WebConvertOptions options = new WebConvertOptions
  {
    Format = WebFileType.Xml
  };
  converter.Convert(@"path/jsonToXML.xml", options);
}

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz uzyskać bezpłatną licencję tymczasową na korzystanie z interfejsu API bez ograniczeń ewaluacyjnych.


Typowe przypadki użycia — dlaczego potrzebna jest konwersja JSON na XML

Niektóre z typowych scenariuszy, w których deweloperzy mogą potrzebować przekonwertować dane JSON na format XML w języku C#.

 • Integracja ze starszymi systemami wymagającymi danych XML.
 • Interakcja z interfejsami API lub usługami akceptującymi tylko XML.
 • Udostępnianie danych partnerom lub klientom preferującym format XML.

JSON kontra XML: zwięzłe porównanie

JSON (notacja obiektu JavaScript)

Silne strony

 • Czytelna i lekka składnia, ułatwiająca ludziom analizowanie i pisanie.
 • Idealny do wymiany danych pomiędzy usługami internetowymi i aplikacjami opartymi na JavaScript ze względu na natywną obsługę JavaScript.
 • Dobrze nadaje się do reprezentowania danych strukturalnych za pomocą prostych par klucz-wartość, tablic i obiektów zagnieżdżonych.

Słabości

 • Ograniczona obsługa złożonych struktur danych i metadanych w porównaniu do XML.
 • Mniej wyraziste pod względem definiowania schematów danych i egzekwowania zasad sprawdzania poprawności danych.
 • Może wymagać dodatkowego przetwarzania w celu obsługi danych hierarchicznych lub modeli o zawartości mieszanej.

XML (rozszerzalny język znaczników)

Silne strony

 • Wysoce elastyczny i rozszerzalny język znaczników do definiowania danych strukturalnych z relacjami hierarchicznymi.
 • Obsługuje przestrzenie nazw, sprawdzanie poprawności schematów i definicje typów dokumentów (DTD), umożliwiając precyzyjne modelowanie i sprawdzanie poprawności danych.
 • Powszechnie stosowane w różnych branżach i na platformach, dzięki czemu jest kompatybilne z szeroką gamą systemów i technologii.

Słabości

 • Szczegółowość składni w porównaniu do JSON, co może prowadzić do większych rozmiarów plików i zwiększonego obciążenia przetwarzania.
 • Wymaga ścisłego przestrzegania zasad poprawności i specyfikacji schematu, co może komplikować analizę składniową i obsługę błędów.
 • Nie jest tak natywny dla tworzenia stron internetowych jak JSON i wymaga dodatkowych etapów analizy i transformacji w celu integracji z aplikacjami opartymi na JavaScript.

Podsumowując, JSON oferuje prostotę, czytelność i natywną obsługę w środowiskach JavaScript, dzięki czemu dobrze nadaje się do lekkiej wymiany danych. Z drugiej strony XML zapewnia solidność, rozszerzalność i precyzyjne możliwości modelowania danych, co czyni go preferowanym wyborem do reprezentowania złożonych struktur danych i zapewniania interoperacyjności w różnych systemach. Wybór między JSON a XML zależy od takich czynników, jak charakter danych, wymagania dotyczące zgodności i konkretny przypadek użycia.


Konwertuj JSON na XML online

Aby szybko i łatwo przekonwertować dane JSON na format XML za pomocą aplikacji online, odwiedź Aplikację do konwersji firmy GroupDocs.

Online Konwertuj JSON na XML

Wniosek

Podsumowując, znasz już formaty JSON i XML, interfejs API konwersji .NET, darmowy konwerter online oraz wiesz, jak programowo przeprowadzać konwersję w aplikacjach .NET przy użyciu języka C#.

Możesz dowiedzieć się więcej o interfejsie API automatyzacji konwersji .NET, korzystając z dokumentacji lub szybko zapoznając się z przykładami dostępnymi w GitHub.

W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami za pośrednictwem forum.

Zobacz też