Przeglądarka XML przy użyciu języka C# .NET — renderowanie XML

XML (eXtensible Markup Language), będący językiem znaczników służącym do przechowywania i transportu danych w ustrukturyzowanym formacie, jest szeroko stosowany w świecie programowania. Często wymagane jest wyświetlanie lub udostępnianie danych XML w odpowiednim formacie. Pojawia się potrzeba renderowania plików XML jako innych formatów dokumentów, takich jak PDF, JPG, PNG lub HTML. W tym artykule wyjaśniono podstawowy sposób wyświetlania plików XML przy użyciu prostego kodu C#.

Przeglądarka plików XML – API .NET

GroupDocs.Viewer for .NET, interfejs API do przeglądania dokumentów, który umożliwia konwersję różnych formatów plików, takich jak XML, na PDF, HTML i formaty graficzne, takie jak JPG i PNG, w aplikacji .NET. Jako przykład użyję języka C# do renderowania pliku XML do formatu PDF za pomocą tego interfejsu API.

Możesz pobrać instalator bibliotek DLL lub MSI z sekcji pobierania lub zainstalować interfejs API w swojej aplikacji .NET za pośrednictwem NuGet.

PM> Install-Package GroupDocs.Viewer

Przeglądarka plików XML przy użyciu języka C#

Interfejs API umożliwia renderowanie plików XML w formatach PDF, JPG, PNG i HTML. Tutaj zobaczysz tylko, jak renderować go jako plik PDF. Poniżej przedstawiono krok, aby wyświetlić pliki XML, renderując je do formatu PDF.

  • Załaduj plik XML przy użyciu klasy Viewer.
  • Skorzystaj z opcji widoku PDF, aby określić żądaną ścieżkę wyjściową i ustawienia.
  • Wywołaj metodę View() z ustawionymi opcjami, aby uzyskać plik XML w formacie PDF.

Poniższy kod źródłowy C# renderuje plik XML jako PDF:

// Przeglądarka XML - Renderuj plik XML jako PDF przy użyciu C#
using (Viewer viewer = new Viewer("/path/document.xml"))
{
    PdfViewOptions viewOptions = new PdfViewOptions("/path/XML-to-PDF-{0}.pdf");
    viewer.View(viewOptions);
}

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby korzystać z interfejsu API bez ograniczeń ewaluacyjnych, aby zbudować internetową przeglądarkę plików XML.

Wniosek

Podsumowując, właśnie nauczyłeś się podstaw przeglądania plików XML w aplikacji .NET przy użyciu języka C#. Ponadto wkrótce omówimy, jak renderować pliki XML jako JPG, PNG i HTML.

Możesz dowiedzieć się więcej o interfejsie API dotyczącym budowania własnej przeglądarki XML, korzystając z poniższych łączy.

Zbuduj własną aplikację XML Viewer .NET

Oto kilka ważnych linków, które pomogą Ci w zbudowaniu własnej aplikacji .NET przeglądarki XML.

Cechy | Dokumentacja | Odniesienie do interfejsu API

Uruchomione przykłady – kod źródłowy | Forum | Uwagi do wydania

Powiązane artykuły