Przeglądarka JSON przy użyciu C# .NET — renderowanie JSON

JSON, będący bardzo czytelnym i ustrukturyzowanym formatem danych, jest szeroko stosowany w świecie programowania. Często wymagane jest przeglądanie lub udostępnianie danych JSON w odpowiednim formacie. Pojawia się potrzeba renderowania plików JSON jako innych formatów dokumentów, takich jak PDF, PNG, JPG lub HTML. W tym artykule wyjaśniono podstawowy sposób wyświetlania plików JSON przy użyciu prostego kodu C#.

Przeglądarka plików JSON – API .NET

GroupDocs.Viewer for .NET to interfejs API przeglądarki dokumentów, który umożliwia renderowanie różnych formatów plików do formatu PDF, HTML i formatów graficznych, takich jak JPG i PNG, w aplikacji .NET. Użyję go w przykładach, aby wyświetlić plik JSON, renderując go do formatu PDF przy użyciu języka C#.

Możesz pobrać instalator bibliotek DLL lub MSI z sekcji pobierania lub zainstalować interfejs API w swojej aplikacji .NET za pośrednictwem NuGet.

PM> Install-Package GroupDocs.Viewer

Przeglądarka plików JSON przy użyciu języka C#

Interfejs API umożliwia renderowanie plików JSON w formatach PDF, JPG, PNG i HTML. Tutaj zobaczysz tylko, jak renderować go jako plik PDF. Poniżej przedstawiono krok, aby wyświetlić pliki JSON, renderując je do formatu PDF.

  • Załaduj plik JSON przy użyciu klasy Viewer.
  • Użyj opcji widoku PDF, aby zdefiniować ścieżkę wyjściową i ustawienia.
  • Wywołaj metodę View() z ustawionymi opcjami, aby uzyskać plik JSON w formacie PDF.

Poniższy kod źródłowy C# renderuje plik JSON jako PDF:

// JSON Viewer - Renderuj plik JSON jako PDF przy użyciu C#
using (Viewer viewer = new Viewer("/path/sample.json"))
{
    PdfViewOptions options = new PdfViewOptions("/path/JSON-to-PDF-{0}.pdf");
    viewer.View(options);
}

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby korzystać z interfejsu API bez ograniczeń ewaluacyjnych, aby zbudować internetową przeglądarkę plików JSON.

Wniosek

Podsumowując, właśnie poznałeś podstawy przeglądania plików JSON w aplikacji .NET przy użyciu języka C#. Ponadto wkrótce omówimy jak renderować pliki JSON jako JPG, PNG i HTML.

Możesz dowiedzieć się więcej o interfejsie API dotyczącym budowania własnej przeglądarki JSON, korzystając z poniższych linków.

Zbuduj własną aplikację JSON Viewer .NET

Oto kilka ważnych linków, które pomogą Ci w zbudowaniu własnej aplikacji JSON viewer .NET.

Cechy | Dokumentacja | Odniesienie do interfejsu API

Uruchomione przykłady – kod źródłowy | Forum | Uwagi do wydania

Zobacz też