Przeglądarka JSON przy użyciu C# .NET — renderowanie JSON

JSON to jeden z ulubionych formatów danych strukturalnych programistów do przekazywania informacji w aplikacjach. Jednak często z różnych powodów wymagana jest konwersja danych JSON do innych formatów. W tym artykule zobaczymy, jak renderować pliki JSON do formatu PDF przy użyciu języka C#. Dodatkowo przekonwertujemy pliki JSON na formaty JPG, PNG i HTML w aplikacji .NET na przykładach.

Dzisiaj osobno przyjrzymy się sposobowi renderowania w języku C#:

Omówiliśmy już następujące tematy dotyczące JSON przy użyciu C#:

Teraz, jeśli nie masz jeszcze przygotowanego środowiska, zajmijmy się szybko tym, czego potrzebujemy do renderowania plików JSON.

Przeglądarka plików JSON – API .NET

GroupDocs prezentuje GroupDocs.Viewer, który oferuje aplikacje interfejs API przeglądarki dokumentów dla .NET i wydajnie umożliwia renderowanie różnych formatów plików do formatów PDF, JPG, PNG i HTML. Użyję tego interfejsu API, aby wyświetlić plik JSON, renderując go do innych wymienionych formatów przy użyciu przykładów kodu źródłowego C#.

Możesz pobrać instalator bibliotek DLL lub MSI z sekcji pobierania lub zainstalować interfejs API w swojej aplikacji .NET za pośrednictwem NuGet.

PM> Install-Package GroupDocs.Viewer

JSON do PDF przy użyciu C#

Często podczas udostępniania plików wymagana jest konwersja formatu JSON do formatu PDF ze względu na jego dużą przenośność. Poniższe kroki pokazują, jak renderować pliki JSON w formacie PDF przy użyciu języka C#.

 • Załaduj plik JSON przy użyciu klasy Viewer.
 • Przygotuj opcje renderowania PDF za pomocą klasy PdfViewOptions.
 • Użyj metody View(), aby wyrenderować plik JSON jako plik PDF.

Poniższy przykład kodu C# renderuje pliki JSON do formatu PDF.

// JSON Viewer - Renderuj plik JSON jako PDF przy użyciu C#
using (Viewer viewer = new Viewer("/path/sample.json"))
{
  PdfViewOptions options = new PdfViewOptions("/path/JSON-to-PDF-{0}.pdf");
  viewer.View(options);
}

Wyświetl plik JSON jako JPG, PNG lub HTML za pomocą C#

Podobnie możesz konwertować pliki JSON na inne formaty. Poniższe kroki ułatwiają renderowanie plików JSON do różnych formatów przy użyciu języka C#.

 • Załaduj plik JSON przy użyciu klasy Viewer.
 • Przygotuj opcje renderowania zgodnie z formatem konwersji:
  • Renderowanie JPG używa klasy JpgViewOptions.
  • Renderowanie PNG wymaga klasy PngViewOptions.
  • Renderowanie HTML wymaga klasy HtmlViewOptions. (Możesz użyć wbudowanych lub zewnętrznych zasobów)
 • Użyj metody View(), aby renderować pliki JSON jako HTML, JPG lub PNG.

Poniżej znajdują się przykłady C#, które oddzielnie renderują pliki JSON do każdego formatu przy użyciu odpowiednich opcji formatu.

JSON do JPG przy użyciu C#

Poniższy kod C# konwertuje plik JSON na format JPG.

// JSON Viewer - Renderuj plik JSON jako JPG przy użyciu C#
using (Viewer viewer = new Viewer("/path/sample.json"))
{
  JpgViewOptions options = new JpgViewOptions("/path/JSON-to-JPG-{0}.jpg");
  viewer.View(options);
}

JSON do PNG przy użyciu C#

Poniższy kod konwertuje plik JSON na format PNG przy użyciu języka C#.

// JSON Viewer - Renderuj plik JSON jako PNG przy użyciu C#
using (Viewer viewer = new Viewer("/path/sample.json"))
{
  PngViewOptions options = new PngViewOptions("/path/JSON-to-PNG.png");
  viewer.View(options);
}

JSON do HTML przy użyciu C#

Poniższy kod źródłowy języka C# konwertuje plik JSON na format HTML z osadzonymi zasobami.

// JSON Viewer - Renderuj plik JSON jako HTML przy użyciu C#
using (Viewer viewer = new Viewer("/path/sample.json"))
{
  HtmlViewOptions options = HtmlViewOptions.ForEmbeddedResources("/path/JSON-to-HTML_{0}.html");
  options.RenderResponsive = true;        

  viewer.View(options);
}

Podobnie możesz również przekonwertować go do formatu HTML za pomocą zasobów zewnętrznych przy użyciu metody ForExternalResources.

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby korzystać z interfejsu API bez ograniczeń ewaluacyjnych, aby zbudować internetową przeglądarkę plików JSON.

Wniosek

Podsumowując, nauczyliśmy się renderować pliki JSON do innych formatów. W szczególności przekonwertowaliśmy pliki danych JSON na formaty PDF, JPG, PNG i HTML, korzystając z przykładów w języku C#.

Możesz opracować własną aplikację przeglądarki JSON, taką jak Groupdocs.Viewer Online App.

Aby dowiedzieć się więcej o GroupDocs.Viewer for .NET, odwiedź jego dokumentację i kod źródłowy z GitHub. W przypadku pytań skontaktuj się z nami za pośrednictwem forum.

Zobacz też