CSV a XML patří mezi nejoblíbenější formáty souborů používané vývojáři. Tyto formáty se běžně používají k ukládání a výměně dat v rámci aplikací a mezi nimi. Před uložením nebo přenosem informací je často nutné převést jeden formát na jiný. V tomto článku najdete, jak programově převést soubor CSV (hodnoty oddělené čárkami) do formátu XML pomocí C#.

Převeďte CSV na XML pomocí CSharp

Článek se zabývá následujícími tématy:

.NET API pro převod CSV do XML

GroupDocs.Conversion poskytuje rozhraní API, která umožňují převod souborů CSV a XML. V tomto článku použijeme rozhraní .NET API GroupDocs.Conversion pro převod dat ve formátu CSV do formátu XML pomocí jazyka C#. Kromě toho rozhraní API podporuje mnoho dalších formátů souborů pro převod, jako jsou dokumenty pro zpracování textu, tabulky, prezentace, elektronické knihy, obrázky atd.

Můžete si stáhnout DLL nebo MSI instalační program z části ke stažení nebo nainstalovat API do vaší aplikace .NET prostřednictvím NuGet.

PM> Install-Package GroupDocs.Conversion

Převést CSV na XML v C#

Soubory CSV lze prohlížet a vizuálně upravovat pomocí editorů, jako je MS Excel. Obrázek ukazuje data CSV, která jsem použil pro konverzi. Na internetu je k dispozici mnoho převaděčů CSV na XML, nicméně kód zmíněný v této části může pomoci vašim aplikacím .NET tímto jednoduchým převodem.

CSV ukázkový soubor otevřený v Excelu

Následující kroky vás provedou převodem poskytnutých dat ve formátu CSV do formátu XML.

 • Načtěte soubor CSV pomocí třídy Converter.
 • Nastavte formát převodu jako XML pomocí DataConvertOptions.
 • Voláním metody Convert získáte data formátu XML z načteného souboru CSV.

Následující zdrojový kód převede soubor CSV do formátu XML pomocí jazyka C#.

// Převeďte data CSV do formátu XML pomocí C#
using (Converter converter = new Converter(@"path/sample.csv"))
{
  WebConvertOptions options = new WebConvertOptions
  {
    Format = WebFileType.Xml
  };
  converter.Convert(@"path/CSV-to-XML.xml", options);
}

Výstup výše uvedeného kódu je následující. Sdílím část souboru XML, abyste získali představu o výstupu XML.

<DocumentElement>
 <Sheet1>
  <Employee>David</Employee>
  <Quarter>1</Quarter>
  <Product>Maxilaku</Product>
  <Continent>Asia</Continent>
  <Country>China</Country>
  <Sale>2000</Sale>
 </Sheet1>
 <Sheet1>
  <Employee>David</Employee>
  ...
 </Sheet1>
 <Sheet1>
  ...
 </Sheet1>
</DocumentElement>

Získejte bezplatnou licenci API

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci k používání API bez omezení hodnocení.

Závěr

V souhrnu jsme diskutovali o převodu CSV dat do formátu XML v rámci aplikací .NET pomocí C#. Chcete-li si vytvořit vlastní konverzní aplikaci, můžete se dozvědět více o rozhraní Conversion Automation .NET API pomocí dokumentace. Nejlepší je vyzkoušet si příklady dostupné na GitHub. Kontaktujte nás s jakýmkoli dotazem prostřednictvím fóra.

Viz také