ไทย

การแก้ไขงานนำเสนอ PPT/PPTX ทำได้ง่ายด้วย Java

คุณต้องคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์อย่าง Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress และ Apple Keynote ซึ่งทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกับรูปแบบเหล่านี้ได้ ซึ่งช่วยให้เราสร้างงานนำเสนอที่น่าทึ่งได้ ในฐานะนักพัฒนา เรามีอำนาจในการแก้ไขการนำเสนอเหล่านี้ในแอปพลิเคชันของเราโดยทางโปรแกรม บทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขงานนำเสนอ PPT/PPTX ใน Java โดยใช้ API การแก้ไขการนำเสนอ
· โชอัยบข่าน · 2 min

แก้ไขการนำเสนอ PPT/PPTX ใน C#

รูปแบบไฟล์การนำเสนอที่ใช้กันทั่วไปและใช้กันอย่างแพร่หลายคือ PPT, PPTX และ ODP Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress และ Apple Keynote อันโด่งดังรองรับรูปแบบเหล่านี้ และโดยปกติเราจะใช้รูปแบบเหล่านี้ในการนำเสนอที่น่าประทับใจ ในฐานะนักพัฒนา เราสามารถแก้ไขการนำเสนอในแอปพลิเคชันของเราโดยทางโปรแกรมได้ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีการแก้ไขงานนำเสนอ PPT/PPTX ใน C# โดยใช้ .NET API สำหรับการแก้ไขงานนำเสนอ
· โชอัยบข่าน · 2 min

แก้ไขงานนำเสนอ PowerPoint - ตัวแก้ไข PPT/PPTX

ในบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีการต่างๆ ในการแก้ไขงานนำเสนอ PowerPoint เราจะมาดูวิธีการบรรลุเป้าหมายนี้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขงานนำเสนอออนไลน์ที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ เราจะดูวิธีแก้ไขไฟล์ PowerPoint โดยใช้การเขียนโปรแกรม C# และ Java
· โชอัยบข่าน · 2 min

แก้ไขไฟล์ XML - ตัวแก้ไข XML

ในบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีการต่างๆ ในการแก้ไขไฟล์ XML เราจะมาดูวิธีการบรรลุเป้าหมายนี้โดยใช้เครื่องมือแก้ไข XML ออนไลน์ที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ เราจะดูวิธีแก้ไขไฟล์ XML โดยใช้การเขียนโปรแกรม C# และ Java
· โชอัยบข่าน · 2 min

แก้ไขเอกสาร Word - เครื่องมือแก้ไข DOC/DOCX

ในบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีการต่างๆ ในการแก้ไขเอกสาร Word เราจะมาดูวิธีการบรรลุเป้าหมายนี้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขเอกสารออนไลน์ที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ เราจะดูวิธีแก้ไขไฟล์ Word โดยใช้การเขียนโปรแกรม C# และ Java
· โชอัยบข่าน · 2 min

แก้ไขสเปรดชีต Excel - ตัวแก้ไข XLS/XLSX

ในบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีการต่างๆ ในการแก้ไขสเปรดชีต Excel เราจะมาดูวิธีการบรรลุเป้าหมายนี้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขสเปรดชีตออนไลน์ที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ เราจะดูวิธีแก้ไขไฟล์ Excel โดยใช้การเขียนโปรแกรม C# และ Java
· โชอัยบข่าน · 2 min

วิธีแก้ไขไฟล์ Excel ใน Java

XLS, XLSX และ ODS เป็นหนึ่งในรูปแบบไฟล์สเปรดชีตที่ใช้กันทั่วไปและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยปกติเราจะดูแลบัญชีต่างๆ และสเปรดชีตต่างๆ โดยใช้ Microsoft Excel และ OpenOffice Calc ที่มีชื่อเสียงซึ่งรองรับรูปแบบเหล่านี้ ดังนั้น ในฐานะนักพัฒนา เราจำเป็นต้องมีโปรแกรมแก้ไขไฟล์ Excel ภายในแอปพลิเคชันของเราอย่างกว้างขวาง ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการแก้ไขไฟล์ Excel ใน Java
· ชออิบ ข่าน · 2 min

แก้ไขเอกสาร Word ใน Java

DOC, DOCX และ ODT เป็นรูปแบบไฟล์ประมวลผลคำที่พบมากที่สุดและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย Microsoft Word และ OpenOffice Writer รองรับรูปแบบเหล่านี้และใช้สำหรับการร่างเอกสาร ดังนั้น ในฐานะนักพัฒนา เรามักจะต้องแก้ไขเอกสาร Word ภายในแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรม ในบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการแก้ไขเอกสาร Word โดยใช้ Java API สำหรับการแก้ไขเอกสาร
· ชออิบ ข่าน · 2 min

วิธีแก้ไขไฟล์ Excel โดยใช้ C#

รูปแบบไฟล์สเปรดชีตที่พบมากที่สุดและใช้กันอย่างแพร่หลายคือ XLS, XLSX และ ODS Microsoft Excel และ OpenOffice Calc ที่มีชื่อเสียงสนับสนุนรูปแบบเหล่านี้ และโดยปกติแล้วเราใช้รูปแบบเหล่านี้ในการดูแลบัญชีและสเปรดชีตต่างๆ ดังนั้น ในฐานะนักพัฒนา เราจำเป็นต้องแก้ไขไฟล์ Excel ภายในแอปพลิเคชันของเราโดยทางโปรแกรม ในบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีการแก้ไขไฟล์ Excel ใน C# โดยใช้ .NET API
· ชออิบ ข่าน · 2 min

แก้ไขไฟล์ XML ใน Java

โดยทั่วไปจะใช้ XML เพื่อจัดเก็บและส่งข้อมูลภายในและระหว่างแอปพลิเคชัน มักเป็นข้อกำหนดที่นักพัฒนาจำเป็นต้องแก้ไขไฟล์ XML เมื่อได้รับหรือก่อนที่จะส่ง ในบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีการแก้ไขข้อมูลไฟล์ XML ใน Java
· ชออิบ ข่าน · 2 min