ไทย

สร้าง QR Code ใน C# เพื่อลงนามในเอกสารและรูปภาพ

ในบทความนี้ เราจะดูวิธีการเพิ่มรหัส QR โดยทางโปรแกรมเพื่อลงนามในเอกสารและรูปภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ C# GroupDocs.Signature for .NET เป็น API สำหรับเพิ่มโค้ด QR ในไฟล์ PDF, เอกสารประมวลผลคำ, สเปรดชีต, งานนำเสนอ และรูปภาพ รองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายสำหรับรายการรูปแบบไฟล์ที่รองรับจำนวนมาก ในบรรดารหัส QR รองรับ Aztec Code, DataMatrix Code, GS1 DataMatrix, GS1 QR, QR types API ช่วยให้เราสามารถเพิ่มรหัส QR ลงในรูปภาพ JPG/JPEG, PNG, WebP, BMP, GIF, SVG, CMX และ TIFF และรูปแบบไฟล์รูปภาพอื่นๆ ได้อีกด้วย
· ชออิบ ข่าน · 2 min