ไทย

สแกนรหัส QR ออนไลน์ - รูปภาพและกล้อง

สแกนรหัส QR ออนไลน์ สแกนภาพรหัส QR และสแกนโดยใช้กล้อง เราจะหารือเกี่ยวกับวิธีการสแกนรหัส QR โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C# และ Java อ่านต่อไป …
· ชออิบ ข่าน · 2 min

สแกนรหัส QR โดยใช้ C#

วิธีสแกน QR Code โดยใช้ C# ภายในแอปพลิเคชัน .NET ตัวอย่าง C# ที่อ่าน QR Code จากรูปภาพที่จะช่วยคุณสร้างเครื่องสแกน QR ออนไลน์ อ่านต่อไป …
· ชออิบ ข่าน · 1 min

สแกนรหัส QR โดยใช้ Java

วิธีสแกนรหัส QR โดยใช้ Java ภายในแอปพลิเคชัน ตัวอย่าง Java ที่อ่าน QR Code จากรูปภาพที่จะช่วยคุณสร้างเครื่องสแกน QR ออนไลน์ อ่านต่อไป …
· ชออิบ ข่าน · 1 min