Tiếng Việt

Quét mã QR trực tuyến – Hình ảnh & Camera

Quét mã QR trực tuyến. Quét hình ảnh mã QR và quét bằng máy ảnh. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về cách quét mã QR theo chương trình bằng C# & Java. Tiếp tục đọc …
· Shoaib Khan · 4 phút

Quét mã QR bằng C#

Cách quét Mã QR bằng C# trong ứng dụng .NET. Ví dụ C# đọc Mã QR từ hình ảnh sẽ giúp bạn xây dựng trình quét QR trực tuyến. Tiếp tục đọc …
· Shoaib Khan · 3 phút

Quét mã QR bằng Java

Cách quét mã QR bằng Java trong ứng dụng. Ví dụ Java đọc Mã QR từ hình ảnh sẽ giúp bạn xây dựng trình quét QR trực tuyến. Tiếp tục đọc …
· Shoaib Khan · 3 phút