ไทย

ค้นหาลายเซ็นรูปภาพใน Word, Excel, PowerPoint, PDF Documents ใน C#

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์คือข้อมูลดิจิทัลที่แนบมากับเอกสารที่ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบความตั้งใจของผู้ส่งในการลงนามในเอกสาร
เมษายน 6, 2020 · 2 min · ชออิบ ข่าน