CSV ([Virgülle Ayrılmış Değerler][3] dosyaları, uygulamalar arasında veri alışverişinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu verilerin sunulabilir ve anlamlı bilgilere dönüştürülmesini istediğinizde, onu başka bir formata dönüştürmeniz gerekir. Yazılarımızdan birinde, [Java kullanan Raporlarda CSV verilerinin nasıl dönüştürüleceğini] gördük[4]. Bu makale, CSV verilerini basit bir şablon kullanarak C# kullanarak PDF ve MS Word DOC/DOCX raporlarına dönüştürmenize rehberlik edecektir.

Aşağıdaki konular aşağıda ele alınmıştır:

 • [Rapor Oluşturma .NET API’si][5]
 • [CSV Verilerinden PDF Raporu Oluşturun][6]
 • [CSV verilerinden MS Word Raporu oluşturun][7]

Rapor Oluşturma .NET API’si

[GroupDocs.Assembly][8], rapor oluşturmayı otomatikleştirmek için .NET raporlama API’sini sağlar. Bu makalede, seçilen CSV verilerinden ve bir TXT biçim şablonundan raporlar oluşturmak için bu [GroupDocs.Assembly for .NET][9]‘u kullandım. Ayrıca JSON, XML gibi birden çok veri kaynağını ve ayrıca MS Word, Excel ve PowerPoint dosyalarından veri dosyaları olarak destekler.

DLL’leri veya MSI yükleyicisini [indirilenler bölümünden][10] indirebilir veya [NuGet][11] yoluyla .NET uygulamanıza API’yi yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package GroupDocs.Assembly

C# ile CSV Verilerinden PDF Raporu Oluşturun

Virgülle ayrılmış verileri sunulabilir bir PDF’ye dönüştürerek başlayalım. Aşağıdaki adımlar, CSV verilerini biçimlendirilmiş bir PDF raporuna dönüştürmeniz için size yol gösterecektir.

 • CSV veri kaynağını yükleyin.
 • Şablonu CSV verilerine göre tanımlayın.
 • PDF raporu oluşturmak için basit bir yönteme CSV veri kaynağı ve şablonu sağlayın.
C#'ta CSV'den PDF'e Rapor

CSV Verileri

PDF raporunu almak için, farklı kişilerin yaşları ve doğum tarihleriyle ilgili verileriyle birlikte aşağıdaki örnek CSV verilerini kullanacağım.

Name,Age,Birth 
John Doe,32,4/1/1989 16:00 
Jane Doe,29,1/31/1992 7:00 
John Smith,53,3/8/1968 13:00

Şablon

Bir sonraki adım, şablonu TXT veya DOCX biçiminde tanımlamak olacaktır. Aşağıda, bu örnekte kullanılan ve kişilerin listesini ayrıntılarıyla yinelemeye izin veren şablon yer almaktadır.

<<foreach \[in persons\]>>Name: <<\[Name\]>>, Age: <<\[Age\]>>, Date of Birth: <<\[Birth\]:"dd.MM.yyyy">>
<</foreach>>
Average age: <<\[persons.Average(p => p.Age)\]>>

C#’ta CSV’den PDF Raporu Oluşturma Adımları

Aşağıdaki adımlar, .NET Raporlama API’si ile C# kullanılarak CSV verilerinin tanımlanan şablona göre bir PDF raporuna dönüştürülmesine ilişkin kılavuzluk eder.

 • CSV veri dosyasını, şablon dosyasını ve PDF çıktı dosyası yollarını tanımlayın.
 • CSV veri dosyası ve yükleme seçenekleriyle [CsvDataSoure][12] örneğini oluşturun.
 • Tanımlanan veri kaynağıyla [DataSourceInfo][13] oluşturun.
 • [DocumentAssembler][14] kullanarak, PDF raporunu çıktı olarak almak için tanımlı şablon dosyası, çıktı dosyası ve DataSourceInfo ile [AssembleDocument][15] yöntemini çağırın.

Aşağıdaki kod, CSV verilerinin C# dilinde PDF raporuna nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// GroupDocs.Assembly API ile C# dilinde TXT şablonunu kullanarak CSV verilerinden PDF Raporu oluşturun
// Veri kaynağı, şablon ve çıktı raporu dosyalarını tanımlayın.
string csvDataSource = @"path/person.csv";
string templateFilePath = @"path/csv-template.txt";
string reportFilePath = @"path/csv-to-pdf-report.pdf";

// CSV Veri Kaynağını Yükle
CsvDataSource dataSource = new CsvDataSource(csvDataSource, new CsvDataLoadOptions(true));

// Raporu PDF formatında oluşturun
DocumentAssembler assembler = new DocumentAssembler();
assembler.AssembleDocument(templateFilePath, reportFilePath, new DataSourceInfo(dataSource, "persons"));

C# dilinde CSV verilerinden MS Word Raporu oluşturun

Otomatik oluşturulan raporda herhangi bir manuel düzenleme yapmak isterseniz, çıktıyı bir MS Word belgesi olarak da alabilirsiniz. İşlem, yukarıdaki PDF raporu oluşturmaya çok benzer olacaktır. Aşağıdaki adımlar, CSV verilerinden DOC/DOCX raporu oluşturmak için yol gösterecektir:

 • CSV verilerini dosyadan yükleyin.
 • Şablonu TXT veya DOCX biçiminde tanımlama.
 • Çıktı raporu belge biçimini DOC/DOCX olarak ayarlayın.
 • CSV verilerinden MS Word DOCX raporu oluşturmak için [AssembleDocument][16] yöntemini çağırın.

Aşağıdaki kod, CSV verilerinin C# kullanarak bir DOCX raporuna nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// GroupDocs.Assembly API ile C# dilinde TXT şablonunu kullanarak CSV verilerinden Word DOCX Raporu oluşturun
// Veri kaynağı, şablon ve çıktı raporu dosyalarını tanımlayın.
string csvDataSource = @"path/person.csv";
string templateFilePath = @"path/csv-template.txt";
string reportFilePath = @"path/csv-to-pdf-report.docx";

// CSV Veri Kaynağını Yükle
CsvDataSource dataSource = new CsvDataSource(csvDataSource, new CsvDataLoadOptions(true));

// DOCX formatında Rapor Oluşturun
DocumentAssembler assembler = new DocumentAssembler();
assembler.AssembleDocument(templateFilePath, reportFilePath, new DataSourceInfo(dataSource, "persons"));

Ücretsiz API Lisansı Alın

API’yi değerlendirme sınırlamaları olmadan kullanmak için [ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz][17].

Çözüm

Sonuç olarak, CSV verilerini C# kullanarak PDF ve MS Word raporlarına dönüştürmeyi öğrendiniz. Artık CSV verilerini PDF biçimine dönüştürerek kendi .NET rapor oluşturucu uygulamanızı oluşturduğunuzdan emin olmalısınız. Benzer şekilde, JSON ve XML gibi diğer veri kaynaklarını kullanarak da raporlar oluşturabilirsiniz.

API hakkında daha fazla bilgi için [dokümantasyon][18] ve [GitHub][19] deposunu ziyaret edebilirsiniz. Daha fazla soru ve belirsizlik olması durumunda, [forumda][20] ücretsiz destekle iletişime geçin.

Ayrıca bakınız

 • [C# kullanarak JSON Verilerinden Raporlar Oluşturun][21]
 • [Java kullanarak CSV Verilerinden Raporlar Oluşturun][22]

[1]: https://docs.fileformat.com/spreadsheet/csv/) [2]: https://blog.groupdocs.com/tr/assembly/generate-reports-from-csv-data-in-java/ [3]: https://docs.fileformat.com/spreadsheet/csv/) [4]: https://blog.groupdocs.com/tr/assembly/generate-reports-from-csv-data-in-java/ [5]: #report-generator-dotnet-api [6]: #csv-to-pdf-report-csharp [7]: #csv-to-docx-report-java [8]: https://products.groupdocs.com/assembly/java [9]: https://products.groupdocs.com/assembly/net/ [10]: https://downloads.groupdocs.com/assembly/net [11]: https://www.nuget.org/packages/groupdocs.assembly [12]: https://apireference.groupdocs.com/net/assembly/groupdocs.assembly.data/csvdatasource [13]: https://apireference.groupdocs.com/assembly/net/groupdocs.assembly/datasourceinfo [14]: https://apireference.groupdocs.com/assembly/net/groupdocs.assembly/documentassembler [15]: https://apireference.groupdocs.com/assembly/net/groupdocs.assembly/documentassembler/methods/assembledocument/index [16]: https://apireference.groupdocs.com/assembly/net/groupdocs.assembly/documentassembler/methods/assembledocument/index [17]: https://purchase.groupdocs.com/temporary-license [18]: https://docs.groupdocs.com/assembly/net/ [19]: https://github.com/groupdocs-assembly [20]: https://forum.groupdocs.com/c/assembly [21]: https://blog.groupdocs.com/tr/assembly/generate-reports-from-json-data-in-csharp/ [22]: https://blog.groupdocs.com/tr/assembly/generate-reports-from-csv-data-in-java/