Türkçe

C# kullanarak CSV Verilerinden Raporlar Oluşturun

CSV ([Virgülle Ayrılmış Değerler][1] dosyaları, uygulamalar arasında veri alışverişinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu verilerin sunulabilir ve anlamlı bilgilere dönüştürülmesini istediğinizde, onu başka bir formata dönüştürmeniz gerekir. Yazılarımızdan birinde, [Java kullanan Raporlarda CSV verilerinin nasıl dönüştürüleceğini] gördük[2]. Bu makale, CSV verilerini basit bir şablon kullanarak C# kullanarak PDF ve MS Word DOC/DOCX raporlarına dönüştürmenize rehberlik edecektir.
· Şuayb Han · 4 dk

Java'da CSV Verilerinden Raporlar Oluşturun

Virgülle Ayrılmış Değerler (CSV), değerlerin virgüllerle ayrıldığı düz metin biçiminde verileri depolamak için kullanılan bir dosya biçimidir. CSV, uygulamalar arasında veri alışverişi için yaygın olarak kullanılır. Bir geliştirici olarak, genellikle büyük CSV verilerini sunulabilir bir biçime dönüştürmemiz gerekir. Bu makale, basit bir şablon kullanarak CSV verilerini Java’da PDF ve MS Word raporlarına dönüştürmeniz için size rehberlik edecektir.
· Şuayb Han · 3 dk