Čeština

Generování sestav z dat CSV pomocí C#

CSV (Soubory [Comma Separated Values][1] se široce používají pro výměnu dat mezi aplikacemi. Chcete-li, aby tato data byla převedena na prezentovatelné a smysluplné informace, musíte je převést do jiného formátu. V jednom z našich příspěvků viděli jsme [jak převést data CSV v sestavách pomocí Java][2]. Tento článek vás provede převodem dat CSV do sestav PDF a MS Word DOC/DOCX pomocí C# pomocí jednoduché šablony.
· Shoaib Khan · 4 min

Generování sestav z dat CSV v Java

Comma Separated Values (CSV) je formát souboru pro ukládání dat ve formě prostého textu, kde jsou hodnoty odděleny čárkami. CSV je široce používán pro výměnu dat mezi aplikacemi. Jako vývojáři často potřebujeme převést velká data CSV do prezentovatelného formátu. Tento článek vás provede převodem dat CSV do zpráv PDF a MS Word v Java pomocí jednoduché šablony.
· Shoaib Khan · 4 min