Čeština

Ověřte digitální podpis v dokumentech pomocí Java

V tomto článku se naučíme programově ověřovat digitálně podepsané dokumenty pomocí Javy. V příkladu je k ověření použit dokument PDF, můžete však také provést ověření digitálně podepsaných dokumentů textového editoru, jako je MS Word DOC/DOCX, tabulky Excel XLS/XLSX a prezentace PPT/PPTX.
· Shoaib Khan · 2 min