ไทย

ตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลในเอกสารโดยใช้ Java

ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้วิธีตรวจสอบเอกสารที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลทางโปรแกรมโดยใช้ Java ตัวอย่างนี้ใช้เอกสาร PDF สำหรับการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม คุณอาจทำการตรวจสอบเอกสารการประมวลผลคำที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล เช่น MS Word DOC/DOCX, สเปรดชีต Excel XLS/XLSX และงานนำเสนอ PPT/PPTX
ตุลาคม 6, 2020 · 1 min · ชออิบ ข่าน