Čeština

Přidejte vlnové podtržení ve Wordu, PDF a dalších dokumentech pomocí C#

Křikovité podtržení se obvykle používá k zobrazení nesrovnalostí v dokumentu. Tyto řádky dobře známe, protože Microsoft Word používá červené klikaté podtržení k označení pravopisných chyb a modré klikaté/vlnité podtržení pro problémy s formátováním. Takové podtržené anotace můžeme do dokumentů přidat i programově. V tomto článku se naučíme, jak přidat podtržení vlnovkou do dokumentů Word, PDF, PPT a dalších pomocí C#.
· Shoaib Khan · 3 min