ไทย

เพิ่มเส้นหยักหยักใน Word, PDF และเอกสารอื่น ๆ โดยใช้ C#

ขีดเส้นใต้ไม่สม่ำเสมอมักจะใช้เพื่อแสดงความไม่สอดคล้องกันในเอกสาร เราค่อนข้างคุ้นเคยกับบรรทัดเหล่านี้ เนื่องจาก Microsoft Word ใช้การขีดเส้นใต้หยักสีแดงเพื่อระบุข้อผิดพลาดในการสะกดคำ และขีดเส้นใต้หยักหยัก/หยักสีน้ำเงินสำหรับปัญหาการจัดรูปแบบ เรายังสามารถเพิ่มคำอธิบายประกอบที่ขีดเส้นใต้ดังกล่าวในเอกสารโดยทางโปรแกรมได้อีกด้วย ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้วิธีเพิ่มเส้นหยักใน Word, PDF, PPT และเอกสารอื่นๆ โดยใช้ C#
· ชออิบ ข่าน · 2 min