فارسی

کد QR را در C# ایجاد کنید تا اسناد و تصاویر را امضا کنید

در این مقاله نحوه اضافه کردن کدهای QR را به صورت برنامه‌نویسی به امضای الکترونیکی اسناد و تصاویر با استفاده از C# خواهیم دید. GroupDocs.Signature for .NET API برای افزودن کدهای QR در فایل های PDF، اسناد پردازش کلمه، صفحات گسترده، ارائه ها و تصاویر است. از امضاهای الکترونیکی مختلف برای لیست بزرگی از فرمت های فایل پشتیبانی شده پشتیبانی می کند. در بین کدهای QR، از انواع کد آزتک، کد دیتا ماتریکس، کد GS1 DataMatrix، GS1 QR، QR پشتیبانی می کند. API به ما اجازه می دهد تا کدهای QR را به تصاویر JPG/JPEG، PNG، WebP، BMP، GIF، SVG، CMX و TIFF و همچنین برخی از فرمت های فایل تصویری اضافه کنیم.
· شعیب خان · 4 دقیقه