Polski

Wygeneruj kod QR w języku C# do podpisywania dokumentów i obrazów

W tym artykule zobaczymy, jak programowo dodawać kody QR do elektronicznego podpisywania dokumentów i obrazów przy użyciu języka C#. GroupDocs.Signature for .NET to interfejs API do dodawania kodów QR do plików PDF, dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i obrazów. Obsługuje różne podpisy elektroniczne dla dużej listy obsługiwanych formatów plików. Wśród kodów QR obsługuje typy Aztec Code, DataMatrix Code, GS1 DataMatrix, GS1 QR, QR. Interfejs API pozwala nam dodawać kody QR do obrazów JPG/JPEG, PNG, WebP, BMP, GIF, SVG, CMX i TIFF, a także do niektórych innych formatów plików graficznych.
· Shoaib Khan · 3 min