فارسی

ساخت راه حل جستجوی تمام متن در جاوا

جستجوی تمام متن راهی برای جستجوی متن/پرسش در مجموعه ای از اسناد است. این رویکرد به سرعت تمام نمونه‌های یک اصطلاح/عبارت را پیدا می‌کند و با استفاده از نمایه‌های متنی کار می‌کند. در این مقاله نحوه جستجوی برنامه‌نویسی متن کامل در اسناد با استفاده از Java را خواهیم آموخت.
· شعیب خان · 5 دقیقه