Polski

Zbuduj rozwiązanie wyszukiwania pełnotekstowego w Javie

Wyszukiwanie pełnotekstowe to sposób wyszukiwania tekstu/zapytania w zbiorze dokumentów. Takie podejście szybko wyszukuje wszystkie wystąpienia terminu/wyrażenia i działa przy użyciu indeksów tekstowych. W tym artykule dowiemy się, jak programowo przeszukiwać cały tekst w dokumentach przy użyciu języka Java.
· Shoaib Khan · 4 min