فارسی

با استفاده از جاوا، چندین نوع فایل را در یک ادغام کنید

هنگامی که قصد دارید داده های پراکنده اسناد مختلف را در یک فایل واحد جمع آوری کنید، اغلب به ادغام اسناد مختلف نیاز است. در این مقاله یاد خواهید گرفت که فرآیند ادغام اسناد را خودکار کنید. این نشان می دهد که چگونه می توان چندین سند از انواع یکسان یا مختلف را به صورت برنامه نویسی در یک فایل با استفاده از جاوا ادغام کرد. در پست دیگری، [ادغام چندین فایل با فرمت های مختلف با استفاده از C#][1] را مورد بحث قرار دادیم.
ژوئن 13, 2021 · 4 دقیقه · شعیب خان