Polski

Połącz wiele typów plików w jeden przy użyciu języka Java

Scalanie różnych dokumentów jest często wymagane, gdy zamierzasz zebrać rozproszone dane z różnych dokumentów w jednym pliku. W tym artykule dowiesz się, jak zautomatyzować proces scalania dokumentów. To pokaże, jak programowo scalić wiele dokumentów tego samego lub różnych typów plików w jeden plik przy użyciu Javy. W innym poście omówiliśmy [łączenie wielu plików w różnych formatach za pomocą C#][1].
czerwca 13, 2021 · 4 min · Shoaib Khan