فارسی

نمایه سازی متن و جستجوی دایرکتوری ها با استفاده از سی شارپ

با استفاده از NET API، می توانید جستجو را بر اساس قطعات انجام دهید و تعداد رشته های جستجو را در سی شارپ مشخص کنید. این ویژگی زمانی مفیدتر خواهد بود که متنی را در فهرست های بزرگی که حاوی هزاران سند هستند جستجو کنید. علاوه بر این، اکنون می توانید زمان شروع و پایان و کل زمان جستجو را برای دریافت نتایج جستجو دریافت کنید.
مهٔ 29, 2020 · 2 دقیقه · شعیب خان