ไทย

การทำดัชนีข้อความและค้นหาไดเร็กทอรีของคุณโดยใช้ C#

เมื่อใช้ .NET API คุณสามารถค้นหาตามส่วนต่างๆ และระบุจำนวนของเธรดการค้นหาใน C# คุณลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์มากขึ้นเมื่อคุณค้นหาข้อความในดัชนีขนาดใหญ่ที่มีเอกสารหลายพันรายการ นอกจากนี้ ตอนนี้คุณสามารถรับเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด และเวลาค้นหาทั้งหมดเพื่อรับผลการค้นหา
· ชออิบ ข่าน · 1 min