Porównaj obrazy — bezpłatne porównanie obrazów online

Czy grałeś kiedyś w grę „Znajdź różnicę”? To miejsce, w którym musisz znaleźć różnice między dwoma obrazami, które wyglądają prawie identycznie. Cóż, być może znasz porównanie dwóch obrazów online za pomocą narzędzi do porównywania obrazów? To naprawdę proste, a pokażę Ci, jak to zrobić!

 1. Wybierz narzędzie do porównywania obrazów online
 2. Prześlij zdjęcia do porównania
 3. Zobacz wynik porównania
 4. Pobierz wynik

Krok 1: Znajdź narzędzie do porównywania obrazów online

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to znaleźć narzędzie do porównywania obrazów online. Ten artykuł koncentruje się na narzędziu do porównywania obrazów online, które jest obsługiwane przez GroupDocs.Comparison.

Porównaj pliki graficzne — bezpłatne porównanie online

Krok 2: Prześlij obrazy, które chcesz porównać

Po uzyskaniu dostępu do internetowego narzędzia do porównywania obrazów wystarczy przesłać dwa obrazy, które chcesz porównać. Aby to zrobić, po prostu przeciągnij i upuść lub kliknij, aby przesłać obrazy źródłowe i docelowe. Kliknij PORÓWNAJ TERAZ.

Krok 3: Wyświetl wyniki

Po zakończeniu procesu analizy obrazu będziesz mógł zobaczyć wyniki. Narzędzie pokaże Ci wyniki wraz z podsumowaniem.

Krok 4: Zapisz wyniki

Jeśli chcesz zapisać wyniki porównania, możesz to zrobić, klikając przycisk pobierania. Umożliwi to zapisanie pliku porównania, który można następnie udostępnić lub użyć.

Używanie języka C# do porównywania obrazów

Możesz także utworzyć własne narzędzie do porównywania obrazów przy użyciu języka C#. Aby używać C# do porównywania obrazów, musisz wykonać następujące kroki i zintegrować poniższy prosty fragment kodu w swojej aplikacji:

 • Zintegruj bibliotekę ze swoją aplikacją.
 • Użyj następującego kodu, aby załadować pliki i porównać:
// Compare JPG, PNG, GIF, BMP, WebP images using .NET Image Comparison API in C#
using (Comparer comparer = new Comparer("path/soureImage.jpg"))
{
  CompareOptions options = new CompareOptions();
  options.GenerateSummaryPage = false; // To get the difference summary, set it 'true'
  comparer.Add("path/targetImage.jpg");
  comparer.Compare("path/comparisonResultImage.jpg", options);
}

Aby uzyskać więcej informacji, możesz odwiedzić dokumentację w GroupDocs.Comparison for .NET lub zapoznać się z powiązanym artykułem, który podkreśla Znajdź różnice przez porównanie obrazów za pomocą C#.

Używanie Javy do porównywania obrazów

Aby porównać obrazy w aplikacji Java, możesz wykonać następujące kroki i przykładowy kod:

 • Skonfiguruj i pobierz bibliotekę w swojej aplikacji.
 • Użyj dostarczonego kodu, aby załadować i porównać pliki Excela:
// Compare two Images and highlight the differences in Java
Comparer comparer = new Comparer("image-a.jpg")
comparer.add("image-b.jpg");
comparer.compare("result-Image.jpg"); // This will return the path of the resultant image.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją w GroupDocs.Comparison for Java lub postępuj zgodnie z powiązanym artykułem, który podkreśla Znajdź różnice i porównanie obrazów za pomocą Java.

Wniosek

Podsumowując, porównanie dwóch zdjęć online to zabawny i łatwy sposób na znalezienie różnic między dwoma obrazami. Za pomocą internetowego narzędzia do porównywania obrazów lub języka programowania, takiego jak C# lub Java, możesz łatwo porównywać obrazy i podkreślać wszelkie różnice. Więc spróbuj i zobacz, co jeszcze możesz odkryć!

Zobacz też