So sánh hình ảnh - So sánh hình ảnh trực tuyến miễn phí

Bạn đã bao giờ chơi trò chơi có tên là “Tìm điểm khác biệt” chưa? Đó là nơi bạn phải tìm ra sự khác biệt giữa hai bức tranh trông gần như giống hệt nhau. Chà, bạn có thể quen so sánh hai hình ảnh trực tuyến bằng các công cụ so sánh hình ảnh? Nó thực sự dễ dàng và tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện!

 1. Chọn Công cụ So sánh Hình ảnh Trực tuyến
 2. Tải ảnh lên để so sánh
 3. Xem kết quả so sánh
 4. Tải xuống kết quả

Bước 1: Tìm một công cụ so sánh hình ảnh trực tuyến

Điều đầu tiên bạn cần làm là tìm một công cụ so sánh hình ảnh trực tuyến. Bài viết này tập trung vào công cụ so sánh hình ảnh trực tuyến do GroupDocs.Comparison cung cấp.

So sánh tệp hình ảnh - So sánh trực tuyến miễn phí

Bước 2: Tải lên hình ảnh bạn muốn so sánh

Khi đã truy cập được vào công cụ so sánh hình ảnh trực tuyến, bạn chỉ cần tải lên hai hình ảnh mà mình muốn so sánh. Để thực hiện việc này, chỉ cần kéo và thả hoặc nhấp để tải lên hình ảnh nguồn và đích. Nhấn SO SÁNH NGAY BÂY GIỜ.

Bước 3: Xem kết quả

Khi quá trình phân tích hình ảnh kết thúc, bạn sẽ có thể xem kết quả. Công cụ sẽ hiển thị cho bạn kết quả cùng với bản tóm tắt.

Bước 4: Lưu kết quả

Nếu bạn muốn lưu kết quả so sánh, bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào nút tải xuống. Thao tác này sẽ cho phép bạn lưu tệp so sánh, sau đó bạn có thể chia sẻ hoặc sử dụng tệp này.

Sử dụng C# để so sánh hình ảnh

Bạn cũng có thể tạo công cụ so sánh hình ảnh của riêng mình bằng C#. Để sử dụng C# để so sánh hình ảnh, bạn cần thực hiện theo các bước sau và tích hợp đoạn mã đơn giản được đề cập bên dưới vào ứng dụng của mình:

 • Tích hợp thư viện vào ứng dụng của bạn.
 • Sử dụng đoạn mã sau để tải các tệp và so sánh:
// Compare JPG, PNG, GIF, BMP, WebP images using .NET Image Comparison API in C#
using (Comparer comparer = new Comparer("path/soureImage.jpg"))
{
  CompareOptions options = new CompareOptions();
  options.GenerateSummaryPage = false; // To get the difference summary, set it 'true'
  comparer.Add("path/targetImage.jpg");
  comparer.Compare("path/comparisonResultImage.jpg", options);
}

Để biết thêm chi tiết, bạn có thể truy cập tài liệu của GroupDocs.Comparison for .NET hoặc theo dõi bài viết liên quan làm nổi bật Phát hiện sự khác biệt bằng cách so sánh hình ảnh bằng C#.

Sử dụng Java để so sánh hình ảnh

Để so sánh các hình ảnh trong ứng dụng Java, bạn có thể sử dụng các bước sau đây và mẫu mã:

 • Thiết lập và tải xuống thư viện trong ứng dụng của bạn.
 • Sử dụng mã được cung cấp để tải và so sánh các tệp Excel:
// Compare two Images and highlight the differences in Java
Comparer comparer = new Comparer("image-a.jpg")
comparer.add("image-b.jpg");
comparer.compare("result-Image.jpg"); // This will return the path of the resultant image.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu của GroupDocs.Comparison for Java hoặc theo dõi bài viết liên quan nêu bật Phát hiện sự khác biệt & So sánh hình ảnh bằng Java.

Phần kết luận

Tóm lại, so sánh hai hình ảnh trực tuyến là một cách thú vị và dễ dàng để tìm ra sự khác biệt giữa hai hình ảnh. Với sự trợ giúp của công cụ so sánh hình ảnh trực tuyến hoặc ngôn ngữ lập trình như C# hoặc Java, bạn có thể dễ dàng so sánh các hình ảnh và đánh dấu bất kỳ sự khác biệt nào. Vì vậy, hãy thử và xem những gì khác bạn có thể khám phá!

Xem thêm