ไทย

ลบหน้าออกจาก PDF ใน Java

เมื่อมีการอัปเดตเอกสารเก่า หน้าที่ล้าสมัย ล้าสมัย หรือแม้แต่เป็นความลับสูงจำเป็นต้องลบออกจากเอกสารเวอร์ชันล่าสุด ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้วิธีลบหน้าดังกล่าวออกจากเอกสาร PDF ใน Java โดยทางโปรแกรม นอกจากนี้ เราจะหารือเกี่ยวกับวิธีต่างๆ ในการลบรายการหน้า ช่วงหน้า หน้าคู่และหน้าคี่ของเอกสาร PDF
· ชออิบ ข่าน · 2 min

ลบหน้าออกจาก PDF โดยใช้ C#

เรามักจะกำหนดให้ลบหน้าที่ไม่ต้องการ ล้าสมัย และเป็นความลับสูงออกจากเอกสารในขณะที่แบ่งปันหรือร่างฉบับให้เสร็จ ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้วิธีลบหน้าดังกล่าวออกจากเอกสาร PDF โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C# ข้อกำหนดอาจแตกต่างกันไปในบางครั้ง ดังนั้นเราจะหารือเกี่ยวกับวิธีต่างๆ ในการลบชุดหน้าต่างๆ ภายในเอกสาร PDF
· ชออิบ ข่าน · 2 min