Türkçe

C# kullanarak JSON'u PDF, JPG, PNG ve HTML olarak işleyin

JSON, uygulamalar içinde bilgi iletmek için geliştiricilerin favori yapılandırılmış veri biçimlerinden biridir. Ancak, JSON verilerinin çeşitli nedenlerle başka biçimlere dönüştürülmesi sıklıkla gerekir. Bu yazıda, JSON dosyalarını C# kullanarak PDF formatına nasıl dönüştüreceğimizi göreceğiz. Ek olarak, JSON dosyalarını örnekler kullanarak .NET uygulaması içinde JPG, PNG ve HTML formatlarına dönüştüreceğiz.
Eylül 27, 2022 · 3 dk · Şuayb Han

C# kullanan JSON Görüntüleyici

JSON, insan tarafından çok okunabilir ve yapılandırılmış bir veri formatı olduğundan, programlama dünyasında yaygın olarak kullanılmaktadır. JSON verilerini uygun bir biçimde görüntülemek veya paylaşmak genellikle gereklidir. JSON dosyalarını PDF, PNG, JPG veya HTML gibi diğer belge biçimleri olarak işleme ihtiyacı doğar. Bu makale, basit C# kodunu kullanarak JSON dosyalarını görüntülemenin temel yolunu açıklamaktadır.
Eylül 21, 2022 · 2 dk · Şuayb Han

Java'da Birden Çok Word Belgesini Karşılaştırın - Değişiklikleri Kabul Et veya Reddet

Parola korumalı olsalar bile iki Word belgesinin karşılaştırmasını zaten tartışmıştık. Ya karşılaştırma için ikiden fazla dosya varsa? Bu yazıda, Java’da birden çok Word belgesinin nasıl karşılaştırılacağına bakacağız. Ayrıca, istenen çıktıyı elde etmek için tanımlanan değişikliklerin her birini nasıl kabul edeceğimizi veya reddedeceğimizi öğreneceğiz.
Eylül 10, 2022 · 3 dk · Şuayb Han

Java'da Parola Korumalı Word Belgelerini Karşılaştırın

DOC/DOCX dosyalarının temel karşılaştırmasını yeni öğrendik. Ya dosya(lar) kilitliyse veya parola korumalıysa? Bu yazıda, parola korumalıysa, Java’da iki veya daha fazla Word belgesinin nasıl karşılaştırılacağına bakacağız.
Eylül 6, 2022 · 3 dk · Şuayb Han

Java'daki Word Belgelerini Karşılaştırın

DOC ve DOCX, resmi ve kişisel belgeleri hazırlamak için kullanılan en yaygın belge biçimleri arasındadır. Bir belge birkaç kez değiştirilmişse veya birden çok sürümü varsa, o belgenin iki farklı sürümünü kolayca karşılaştırabilirsiniz. Bir Java programcısı olarak sizin için bu makale, iki Word belgesinin nasıl karşılaştırılacağını ve Java’da belirlenen farklılıkların nasıl vurgulanacağını tartışmaktadır.
Eylül 3, 2022 · 2 dk · Şuayb Han

C# kullanarak SVG'yi PNG'ye dönüştürün

Web’deki görsellerde şeffaflık gerektiğinde akla gelen formatlardan biri PNG’dir. SVG görüntüsü de ölçeklenebilirliği nedeniyle yaygın olarak kullanılan görüntü formatlarından biridir. Küçük statik görüntüleri, logoları görüntülemek için ve şeffaf arka plana sahip görüntüler için PNG görüntüleri sıklıkla tercih edilir. Uyumluluk veya başka herhangi bir nedenle, SVG vektör grafiklerinin başka biçimlere dönüştürülmesi sıklıkla gerekir. Bu yazıda C# kullanarak SVG vektör grafiklerinin PNG resimlerine nasıl dönüştürüleceğini tartışacağız.
Ağustos 19, 2022 · 3 dk · Şuayb Han

Java'da SVG'yi JPG'ye dönüştürme

SVG Görüntüleri yüksek piksel yoğunluğuna sahiptir, bu nedenle bunlar yakınlaştırma sırasında kalitelerini neredeyse hiç düşürmez. Bu özellikler, SVG görüntülerini JPG görüntülerine kıyasla boyut olarak daha büyük yapar. Özelliklerdeki farklılıklar nedeniyle, görüntüleri bir biçimden diğerine dönüştürme ihtiyacı doğar. Bu makalede, Java’da SVG vektörlerinin JPG resimlerine nasıl dönüştürüleceği anlatılmaktadır.
Ağustos 3, 2022 · 3 dk · Şuayb Han

Java'da Birden Çok CSV Dosyasını Karşılaştırın - Değişiklikleri Kabul Et, Reddet veya Vurgula

Bu yazıda, Java’da ikiden fazla CSV’yi karşılaştırmayı öğreneceğiz. Ek olarak, parola korumalı CSV dosyalarının nasıl karşılaştırılacağını tartışacağız. Son olarak, belge karşılaştırma API’sini kullanarak Java uygulamasında bulunan değişikliklerin nasıl kabul edileceği ve reddedileceği.
Temmuz 29, 2022 · 4 dk · Şuayb Han

C#'ta Birden Çok CSV Dosyasını Karşılaştırın - Değişiklikleri Kabul Et, Reddet veya Vurgula

Bugün, bu makalede, C# kullanarak ikiden fazla CSV’yi karşılaştırmayı öğreneceğiz. Ek olarak, parola korumalı CSV dosyalarının nasıl karşılaştırılacağını tartışacağız. Son olarak, .NET uygulamasında C# kullanılarak bulunan değişikliklerin nasıl kabul edileceği ve reddedileceği.
Temmuz 26, 2022 · 4 dk · Şuayb Han

C# kullanarak SVG'yi JPG'ye dönüştürün

SVG görüntülerinin popülaritesinin nedenlerinden biri, büyütüldüğünde kalitenin korunmasıdır. JPG görüntüleri de yaygın olarak kullanılan görüntü formatlarından biridir ve hemen hemen her üçüncü taraf uygulamasından büyük bir uyumluluk desteğine sahiptir. Bu nedenle, görüntüleri bir biçimden diğerine dönüştürmek için büyük bir gereksinim vardır. Bu makalede, C# kullanılarak SVG vektör grafiklerinin JPG görüntülerine nasıl dönüştürüleceği anlatılmaktadır.
Temmuz 23, 2022 · 3 dk · Şuayb Han