Tiếng Việt

Chuyển đổi bản trình bày thành hình ảnh trong Java

Chào mừng nhà phát triển! hy vọng bạn ở đây để chuyển đổi một số trang trình bày của bạn sang định dạng hình ảnh theo chương trình. Điều này có thể cần thiết khi chúng tôi muốn chia sẻ (các) trang trình bày cụ thể dưới dạng hình ảnh hoặc bạn muốn tạo hình thu nhỏ từ bản trình bày. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi slide thuyết trình PPT hoặc PPTX thành hình ảnh JPG và PNG trong Java.
tháng 1 18, 2022 · 4 phút · Shoaib Khan