Tiếng Việt

Chuyển đổi tài liệu Word sang PDF trong Java

Trong thế giới kỹ thuật số này, hầu hết mọi người đều biết và sử dụng các tài liệu phổ biến MS Word (DOC/DOCX) và PDF. Cả hai định dạng đều có ưu và nhược điểm. Mọi người đều sử dụng các định dạng tài liệu này tùy theo nhu cầu của mình. Việc sử dụng rộng rãi như vậy làm tăng yêu cầu chuyển đổi các định dạng này sang nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi các tệp tài liệu MS Word (DOC/DOCX) sang định dạng PDF trong Java. Hơn nữa, chúng ta sẽ xem cách chuyển đổi các trang cụ thể của bất kỳ tài liệu Word nào được bảo vệ bằng mật khẩu trong ứng dụng Java.
· Shoaib Khan · 4 phút

Chuyển đổi tài liệu Word sang PDF bằng C#

Tài liệu MS Word và PDF nằm trong số các định dạng tài liệu phổ biến được hầu hết mọi doanh nghiệp và ngành sử dụng. Do việc sử dụng rộng rãi của chúng, đã có một yêu cầu rất lớn để chuyển đổi các định dạng này sang nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tài liệu MS Word có định dạng DOC/DOCX sang định dạng PDF bằng C#. Ngoài ra, chúng ta sẽ xem cách chuyển đổi các trang cụ thể của bất kỳ tài liệu Word được bảo vệ bằng mật khẩu nào bằng C# với .NET API để chuyển đổi tài liệu.
· Shoaib Khan · 4 phút