Tiếng Việt

Tạo Trình xem tài liệu trong ASP.NET Core MVC cho hơn 140 định dạng tệp

Trình xem tài liệu trực tuyến đã trở nên phổ biến sau khi việc sử dụng tài liệu kỹ thuật số ngày càng tăng, đặc biệt là trong các hệ thống quản lý nội dung. Lý do đằng sau sự phổ biến này là bạn có thể xem nhiều định dạng tài liệu mà không cần mua hoặc cài đặt các chương trình phần mềm chuyên dụng. Xem xét tầm quan trọng của trình xem tài liệu, tôi nghĩ sẽ viết một bài viết về cách tạo trình xem tài liệu chung trong ASP.
· Usman Aziz · 4 phút