Tiếng Việt

Hình mờ Trang trình bày sử dụng Java

Để bảo vệ các tài liệu và bản trình bày khỏi việc sử dụng bất hợp pháp, chúng tôi có thể sử dụng hình mờ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách lập trình áp dụng hình mờ dựa trên văn bản và hình ảnh cho bản trình bày hoặc các trang trình bày cụ thể của bản trình bày trong Java. Trong một bài đăng khác, chúng tôi đã thảo luận [áp dụng hình mờ cho bản trình bày bằng C#][1].
· Shoaib Khan · 5 phút