Polski

Edytuj pliki XML za pomocą C#

XML jest jednym z zalecanych przez W3C, ustrukturyzowanych formatów, powszechnie używanych do przechowywania i przesyłania danych. Programiści bardzo wymagają edycji przechowywanych danych XML za pomocą aplikacji. Aby ułatwić edytowanie, w tym artykule opisano sposób edytowania danych pliku XML przy użyciu języka C#.
· Shoaib Khan · 3 min

Edytuj dokumenty Worda w C#

Najpopularniejsze i najczęściej używane formaty plików edytorów tekstu obsługiwane przez programy Microsoft Word i OpenOffice Writer to DOC, DOCX i ODT. Zwykle używamy tych formatów do redagowania dokumentów. Dlatego jako programiści często musimy programowo edytować dokumenty Worda w naszych aplikacjach. W tym artykule omówimy, jak edytować dokumenty programu Word w języku C# przy użyciu interfejsu API platformy .NET do edycji dokumentów.
· Shoaib Khan · 4 min