Tiếng Việt

So sánh Nhiều Tài liệu Word trong Java – Chấp nhận hoặc Từ chối Thay đổi

Chúng tôi đã thảo luận về việc so sánh hai tài liệu Word ngay cả khi chúng được bảo vệ bằng mật khẩu. Nếu có nhiều hơn hai tệp để so sánh thì sao? Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách so sánh nhiều tài liệu Word trong Java. Hơn nữa, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chấp nhận hoặc từ chối từng thay đổi đã xác định để có được đầu ra mong muốn.
tháng 9 10, 2022 · 5 phút · Shoaib Khan

So sánh các tài liệu Word được bảo vệ bằng mật khẩu trong Java

Chúng ta vừa học cách so sánh cơ bản giữa các tệp DOC/DOCX. Điều gì sẽ xảy ra nếu (các) tệp bị khóa hoặc được bảo vệ bằng mật khẩu? Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách so sánh hai hoặc nhiều tài liệu Word trong Java nếu chúng được bảo vệ bằng mật khẩu.
tháng 9 6, 2022 · 4 phút · Shoaib Khan

So sánh tài liệu Word trong Java

DOC và DOCX là một trong những định dạng tài liệu phổ biến nhất được sử dụng để soạn thảo các tài liệu chính thức và cá nhân. Nếu một tài liệu được thay đổi nhiều lần hoặc nếu nó có nhiều phiên bản, bạn có thể dễ dàng so sánh hai phiên bản khác nhau của tài liệu đó. Đối với bạn là một lập trình viên Java, bài viết này thảo luận về cách so sánh hai tài liệu Word và cách làm nổi bật những điểm khác biệt đã xác định trong Java.
tháng 9 3, 2022 · 3 phút · Shoaib Khan

So sánh tài liệu Word bằng C#

Tài liệu xử lý văn bản là cách phổ biến nhất để soạn thảo hợp đồng, thỏa thuận, giấy tờ và nhiều tài liệu chính thức khác. Nếu bạn cần so sánh và hợp nhất hai tài liệu Word, giống như tùy chọn theo dõi thay đổi của Microsoft Word, chúng ta có thể lập trình thực hiện việc đó trong các ứng dụng .NET của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận cách so sánh hai tài liệu Word và làm nổi bật những điểm khác biệt đã xác định bằng C#. Ngoài ra, chúng tôi sẽ xem xét cách so sánh các tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu, chấp nhận và từ chối các thay đổi cũng như so sánh nhiều hơn hai tài liệu với các ví dụ C#.
tháng 12 1, 2021 · 7 phút · Shoaib Khan

So sánh hai tệp trở lên trong C#

So sánh tài liệu là một trong những yêu cầu phổ biến nhất đối với thế giới lập trình ngày nay. Dù là so sánh file word, so sánh file excel, PDF hay thậm chí là so sánh file văn bản hay bất kỳ định dạng tài liệu nào khác thì độ chính xác luôn là yếu tố then chốt khi so sánh.
tháng 3 10, 2020 · 5 phút · Shoaib Khan